DOŽIVOTNI ZATVOR
VIŠEGODIŠNJE ZATVORSKE KAZNE
OSLOBOĐENI OPTUŽBI
OSLOBOĐENI OPTUŽBI, ULOŽENA ŽALBA