STANISLAV GALIĆ (Goleša kod Banje Luke 1943.)

DOŽIVOTNI ZATVOR

Bio je vojni komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa u sklopu Vojska Republike Srpske u periodu opsade Sarajeva, od septembra 1992. do augusta 1994.

 

Suđenje Galiću je počelo 2001. a završilo 2003. kada je proglašen krivim za širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva te ubistvo i nehumana djela koja nisu ubistvo.

 

Isprva je osuđen na 20 godina zatvora, no nakon žalbe tužioca pravosnažnom presudom je 2006. osuđen na kaznu doživotnog zatvora, čime je postao prva osoba koja je dobila tako tešku kaznu na tom tribunalu.