DRAGO NIKOLIĆ (Brana Bačići 1957. – Gornja Koviljača 2015.)

35 GODINA ZATVORA

Bio je pukovnik i načelnik sigurnosti Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, ratni načelnik sigurnosti Zvorničke brigade VRS, koji je, pravosnažno, osuđen na 35 godina zatvora za “pomaganje i podržavanje genocida”.

 

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim za ubistva dječaka i muškaraca u Srebrenici te za zločine počinjene u Žepi.