LJUBIŠA BEARA (Sarajevo 1939. - Berlin 2017.)

DOŽIVOTNI ZATVOR

Za vrijeme napada Vojske Republike Srpske na srebreničku enklavu, ubijanja i pogubljenja koja su uslijedila, Beara je imao čin pukovnika i bio načelnik za bezbjednost Glavnog štaba VRS.

 

Od 13. jula do 16. jula 1995. godine bio je prisutan na područjima Bratunca i Zvornika. Ljubiša Beara je bio odgovoran i za zarobljene muslimane iz Srebrenice u periodu od 11. jula 1995. do 1. novembra 1995. godine.

 

Optužen je na osnovu individualne krivične odgovornosti po jednoj tački za genocid, po četiri tačke za zločine protiv čovječnosti i po jednoj tački za kršenje zakona i običaja ratovanja.

 

Osuđen 2010. na kaznu doživotnog zatvora.