TIHOMIR BLAŠKIĆ (Kiseljak 1960.)

9 GODINA ZATVORA

Za vrijeme rata u BiH imao je čin pukovnika i bio zapovjednik Hrvatskog vijeća obrane u Operativnoj zoni Srednja Bosna. Od 1993. ima čin generala i nalazi se na položaju načelnika štaba HVO u Mostaru.

 

Optužen po individualnoj i komandnoj odgovornosti za zločine nad Bošnjacima, što uključuje zločine protiv čovječnosti, progone, ubijanje, uzimanje civila za taoce, nanošenje teških patnji, napad na civile, civilne objekte, razaranje vjerskih objekata.

Blaškić se dobrovoljno predao 1996. godine, 2000. godine je osuđen na 45 godina po svim tačkama optužnice, da bi nakon žalbenog postupka bila izrečena konačna kazna od devet godina zatvora.