RASIM DELIĆ (Čelić 1949. - Sarajevo 2010.)

3 GODINA ZATVORA

General Armije Republike BiH i drugi načelnik Generalštaba Armije Republike BiH.

 

Osuđen na tri godine zatvora zbog propusta da spriječi ili kazni okrutno postupanje pripadnika odreda "El Mudžahid” nad zarobljenim srpskim vojnicima u selu Livade i logoru Kamenica kraj Zavidovića, 1995. godine.

 

Umro u Sarajevu 16. aprila 2010. godine.