SREDOJE LUKIĆ (Višegrad 1961.)

27 GODINA ZATVORA

Sredoje Lukić, prijeratni policajac iz Višegrada, optužen je za teške zločine nad višegradskim muslimanima 1992. i 1993. godine.

 

Prvostepenom presudom, izrečenom u julu 2009. godine, on i njegov rođak Milan Lukić su proglašeni krivim za zločine u Višegradu.

 

Pretresno vijeće zaključilo je u prvostepenom postupku da je Milan Lukić "lično ubio najmanje 132 muslimana" i da je imao vodeću ulogu u "živim lomačama", spaljivanju najmanje 119 živih civila u dvjema kućama u Višegradu.

 

Sredoje Lukić nije lično učestvovao u spaljivanju, ali je bio prisutan, pomagao u provođenju ljudi u kuće i unaprijed znao šta će se dogoditi. Prvobitno je osuđen na 30 godina zatvora, da bi mu kazna bila smanjena na 27 godina.