Gün Gün Kut Savaşı

 1. 28. juli

  1914

  Početak Prvog svjetskog rata

 2. 16. oktobar

  1914

  6. Divizija engleske vojske kreće iz Bombaja

 3. 29. oktobar

  1914

  Osmansko carstvo ulazi u rat

 4. 3. novembar

  1914

  Englezi se iskrcavaju na obale Abadana u Iranu

 5. 5. novembar

  1914

  Englezi zauzimaju Fav koji je bio pod kontrolom Osmanlija

 6. 22. novembar

  1914

  Englezi okupiraju Basru

 7. Novembar

  1914

  Pukovnik Sulejman Askeri je postavljen na čelo osmanskih snaga

 8. 14. april

  1915

  Nakon poraza od strane Engleza, Sulejman Askeri je izvršio samoubistvo

 9. 22. april

  1915

  General Townshend je postavljen na čelo engleskih snaga koje su se kretale prema Bagdadu

 10. 19. maj

  1915

  Novi komandant osmanskih snaga, brigadir Nurettin Bey, stiže u Bagdad

 11. 3. juni

  1915

  Amara prelazi u ruke Engleza

 12. 25. juli

  1915

  Nasirija prelazi u ruke Engleza

 13. 29. septembar

  1915

  Kut el-Amara prelazi u ruke Engleza

 14. 5. oktobar

  1915

  Osmanske snage su se okupile pod nazivom 6. Armija. Maršal Colmarvon von der Goltz postavljen je na čelo armije u Iraku.

 15. 9. oktobar

  1915

  Brigadir Halil Bey, komandant grupe desnog krila 3. Armije koja je ratovala na frontu u Rusiji, poslan je na irački front zajedno sa dvije divizije.

 16. 15. novembar

  1915

  Halil Bey se zajedno sa svojim snagama stavio pod komandu Nurettin Beya

 17. 22. novembar

  1915

  Engleske snage su doživjele poraz kod Selmanpaka

 18. 3. decembar

  1915

  Engleske snage koje su se povlačile, stacionirale su se u Kut el-Amari

 19. 7. decembar

  1915

  General Goltz stiže u Bagdad. Nurettin Bey je opkolio Kut el-Amaru

 20. 14. decembar

  1915

  Pokušaj Engleza da probiju opsadu bio je bezuspješan

 21. 17. decembar

  1915

  Bezuspješan je bio i drugi pokušaj Engleza da probiju opsadu

 22. 24. decembar

  1915

  Napad Nurettin Beya bio je bezuspješan

 23. 7. januar

  1916

  Bezuspješno je bilo nastojanje Engleza da u bitki Šejh Saad oslobode Kut

 24. 13. januar

  1916

  Bitka Vadi. I drugi pokušaj Engleza da oslobode Kut završio

 25. 16. januar

  1916

  Nurettin Bey je komandu predao Halil Beyu

 26. 21. januar

  1916

  Bitka Hannah. Treća akcija Engleza za oslobađanje je također bila neuspješna.

 27. 8. Februar

  1916

  Bitka Sabis. I četvrti akcija Engleza za oslobađanje je završila bezuspješno.

 28. 6-9. Mart

  1916

  Dvije odvojene akcije Engleza za probijanje opsade završile su bezuspješno.

 29. 10. Mart

  1916

  Brigadir Halil Bey je pozvao generala Townshenda da se preda

 30. 11. Mart

  1916

  Još jedna akcija Engleza za oslobađanje bila je neuspješna.

 31. 19. april

  1916

  General Goltz koji se zarazio tifusom, umro je u Bagdadu.

 32. 20. april

  1916

  Još jedan pokušaj Engleza da se oslobode završio je bezuspješno

 33. 22. april

  1916

  Halil Bey je unaprijeđen u čin generala, te je tako prešao na čelo armije u Iraku

 34. 24. april

  1916

  Neuspješan je bio pokušaj da se brodovima dostavi pomoć Englezima koji su bili pod opsadom. Brod pod nazivom Julnar pao je u ruke osmanske vojske

 35. 26. april

  1916

  General Townshend obznanio je da je spreman da se preda

 36. 29. april

  1916

  Englezi su se predali u 13:20