PALESTINSKA SAMOUPRAVA

PALESTINA REMIX

ENGLISH

عربي

BOSANSKI

TÜRKÇE

Palestinska samouprava (PA) je tijelo uprave uspostavljeno u junu 1994. godine na osnovu Sporazuma iz Osla, koji su prethodne godine potpisali PLO i Izrael.

 

Uspostavljena je kao privremeno tijelo uprave, koje je trebalo funkcionirati tokom prelaznog petogodišnjeg perioda i upravljati pitanjima palestinske unutrašnje sigurnosti, uprave i civilnih poslova u područjima samouprave. Činili su je izabrani predsjedavajući (predsjednik), imenovana vlada (kabinet), te Palestinsko zakonodavno vijeće (PLC).

 

Palestinska samouprava je predmet sporazuma potpisanih s Izraelom i kao takva ima prilično ograničene ovlasti u smislu mogućnosti da djeluje kao država. Od januara 2013, međutim, Palestinska samouprava se u zvaničnim dokumentima prozvala državom Palestinom, slijedom glasanja u Ujedinjenim narodima, kojim je Palestini izglasan status države nečlanice UN-a u statusu posmatrača.

 

Palestinska samouprava je zadužena za pregovaranje o pitanjima koja se tiču trajnog statusa u smislu konačne nagodbe sa Izraelom.

DEFINICIJE

POVRATAK NA DEFINICIJE

 

VIŠE O PALESTINSKOJ SAMOUPRAVI

MOŽETE PRONAĆI U...

VRATITE SE NA VRH STRANICE

PALESTINA REMIX

PALESTINA REMIX

FILMOVI

ENGLISH

DEFINICIJE

KVIZ

KARTE

BOSANSKI

LJUDI

عربي

REMIX

O PROJEKTU

VREMENSKI PREGLED

TÜRKÇE

© AL JAZEERA MEDIA NETWORK, 2014

ODABERITE JEZIK

ISTRAŽITE