Ključni akteri Balfourove deklaracije

Priredila: Zena Tahhan

Asistent: Huthifa Fayyad

Balfourova deklaracija donesena je 2. novembra 1917.

Velika Britanija tako je objavila svoj cilj da se uspostavi "nacionalni dom jevrejskog naroda u Palestini".

Tadašnji ministar vanjskih poslova Velike Britanije, Arthur Balfour uputio je Deklaraciju u vidu pisma Lionelu Walteru Rothschildu, istaknutom članu britanske jevrejske zajednice.

Na Deklaraciji se radilo godinama.

Balfourova deklaracija smatra se okidačem etničkog čišćenja u Palestini 1948. te stvaranja Izraela.

Al Jazeera predstavlja najvažnije ličnosti uključene u pisanje Balfourove deklaracije.

Kliknite na fotografiju za više informacija.